Đảm bảo chất lượng

Đảm bảo chất lượng

Về chất lượng cuộc sống, tại YF Tech & Mold tất cả các hoạt động đều theo quy trình ISO 9001.

Sở hữu thiết bị kiểm tra độ chính xác cao tiên tiến, chúng tôi thực hiện kiểm tra 100% toàn bộ quá trình, từ nguyên liệu đầu vào cho đến khi vận chuyển.

 

Thiết bị đo:

• Máy đo 3D

 Máy đo 2D

 Kính hiển vi của thợ chế tạo công cụ

 Máy đo chiều cao

 Calip

 Pin Gauge

 Panme

 Khác

KHÁCH HÀNG ĐƯỢC ĐỊNH HƯỚNG & LIÊN TỤC CẢI TIẾN

Quy trình QC chính

1. Kiểm tra bảng thông số kỹ thuật khuôn của khách hàng

2. Kiểm soát Tối ưu hóa Thiết kế

3. Kiểm tra độ cứng thép

4. Kiểm tra điện cực

5. Kiểm tra kích thước thép lõi và lỗ rỗng

6. Kiểm tra trước khi lắp ráp

7. Báo cáo Thử nghiệm và Kiểm tra Mẫu

8. Kiểm tra toàn bộ lần cuối (trước khi vận chuyển)

9. Kiểm tra gói khuôn

YF Testing measurement1

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

YF Mold Test details1

Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi:

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi